Woodtrack scope & proces

Voldoen aan de EUTR met WoodTrack
WoodTrack is het EUTR programma van Control Union. De EUTR heeft als doel om te voorkomen dat er illegaal geoogst hout op de Europese markt geplaatst wordt. De wetgeving is sinds 3 maart 2013 van kracht en verplicht operators om een Due Dillegence systeem toe te passen. Het WoodTrack systeem zorgt ervoor dat u als operator aan de EUTR kunt voldoen.

WoodTrack en Control Union als MO

Al sinds 27 maart 2014 is Control Union als Monitoring Organisation (MO) aangewezen door de Europese Commissie om bedrijven die als importeur (operator) hout op de Europese markt plaatsen te helpen bij het voldoen aan de verplichtingen die de EUTR hierin stelt. De verordening is van toepassing voor hout en houtproducten die opgenomen zijn binnen de scope van de EUTR. Dit zijn niet alleen houthandelaren maar bijvoorbeeld ook bedrijven in de papierindustrie en in de meubelbranche. Meer over de verschillende producten die hieronder vallen op DEZE pagina.De vereisten van de EUTR zijn kort samengevat:
  1. Het voorkomen van het plaatsen van illegaal geoogst hout op de Europese markt in het kader van een commerciële activiteit
  2. Het uitvoeren van een Due Dillenge Systeem (DDS) door bedrijven die als importeur (operator) hout op de Europese markt plaatsen
  3. Zowel “operators” als “traders” dienen te registreren van wie de materialen zijn ingekocht en aan wie deze verkocht zijn.
Het WoodTrack systeem zorgt ervoor dat aangesloten bedrijven aan alle vereisten kunnen voldoen!

Het Woodtrack proces 

Als eerste zorgen wij ervoor dat u goed geïnformeerd wordt over waar u toe verplicht bent en wat dit voor uw bedrijf als consequenties heeft. Dit doen we door middel van een training die we graag bij u op het bedrijf houden. Na deze fase volgt het belangrijkste onderdeel, de implementatie. Dit doet u zelfstandig met behulp van al onze tools die wij ter beschikking stellen, de WoodTrack portal en het WoodTrack DDS met bijbehorende handleiding. Voldoen aan de EUTR vereisten is in de meeste gevallen geen gemakkelijk proces. Indien nodig helpen wij u in deze fase als u met bepaalde zaken vastloopt. Dit doen we meestal door middel van een online vragenuurtje. Naast het toepassen van het Due Dilligence Systeem dient u ook de volledige toeleveringsketen in kaart te brengen. Hiervoor moet u samenwerken met uw toeleveranciers. Control Union heeft al vele bedrijven geholpen met het succesvol opzetten van een DDS en het in kaart brengen van uw leveringsketen.

Na de implementatiefase zal er een initiële audit worden gehouden. Tijdens deze audit stellen wij vast of u aan alle EUTR vereisten voldoet. Indien dit het geval is dan zult u van ons een officiële deelnemersverklaring ontvangen. Ook brengen wij de aangewezen autoriteiten (zoals de NVWA) op de hoogte van uw succesvolle deelname.

Ook na de training en implementatiefase blijft Control Union in beeld. Wij komen jaarlijks bij u lang om te toetsen of nog steeds voldoet aan de vereisten. Met het oog op de steeds veranderende wereld zorgen wij er tijdens deze audits voor dat uw werkwijze nog steeds in lijn is met de actualiteit. Tevens voldoet u hiermee aan de verplichting dat uw DDS jaarlijks beoordeeld dient te worden. Wij delen graag onze kennis die we opdoen in het werkveld met u.

Over Control Union

Control Union is een wereldwijze speler. Naast EUTR hebben wij een uitgebreide kennis van certificeringssytemen zoals FSC en PEFC en zijn voeren hier als onafhankelijke geaccrediteerde instelling audits voor uit. 

De belangrijkste EUTR vereisten zijn van toepassing op bedrijven die als “operator” hout op de europese markt plaatsen. Control Union is als MO aangewezen om deelnemers te begeleiding in alle landen van de Europese Unie. Daarnaast is Control Union ook voor de UKTR aangewezen als MO en kunnen wij u ook verder helpen met de vereisten omtrent de Holzhandelsverordnung in der Schweiz (HHV).

Bent u speler buiten de EU of wilt u liever gecertificeerd worden volgens de EUTR vereisten? Dan kunnen wij u helpen met ons Timber Legality Verification (TLV) programma

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy