IPM Rattenbeheersing

De IPM certificering waakt over het beheersen van rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen. Sinds 1 januari 2017 is het verplicht om als bedrijf gecertificeerd te zijn volgens IPM Rattenbeheersing, indien uw bedrijf buiten de gebouwen rodenticiden wilt gebruiken.

IPM staat voor Integraded Pest Management en Stichting Keurmerk Plaagdier Management Bedrijven (KMPB) heeft als onafhankelijke schemabeheerder een breed certificeringsschema ontwikkeld voor IPM Rattenbeheersing. De bestrijding van ratten buiten de gebouwen met rodenticiden op basis van anticoagulantia of cholecalciferol, is nu voorbehouden aan professionele plaagdierbestrijders volgens een strikt geïntegreerd plaagdierbeheerssysteem.

Bij de volgende herregistratie van de middelen (staat gepland voor 2023) wordt de IPM certificering uitgebreid naar een integraal IPM-systeem voor de bestrijding van ratten én muizen, zowel buiten als binnen. Daarmee komt er meer nadruk te liggen op preventie. Ook nieuwe nog voor dat gebruik toe te laten stoffen, moeten dan binnen dit IPM-systeem toegepast kunnen worden door gecertificeerde plaagdierbeheersers en daartoe gecertificeerde agrariërs. Dit betekent ook dat bij de volgende herregistratie het particuliere gebruik van anticoagulantia zal vervallen.

Om tot een goede uitvoering te komen is KPMB gevraagd om op te treden als onafhankelijk schemabeheerder. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en met steun van de brancheorganisaties LTO, NVPB en PLA..N is hier hard aan gewerkt. Om de onafhankelijkheid te waarborgen, is er een apart Centraal College van Deskundigen (CCvD) ingericht, waarin belanghebbende partijen zitting hebben. Het CCvD heeft invulling gegeven aan IPM Rattenbeheersing dat van toepassing is op al het professionele gebruik van rodenticiden rondom gebouwen en voedselopslagplaatsen. Dit houdt in dat de voorschriften gelden voor alle bedrijven, instanties en personen die dergelijke werkzaamheden verrichten, zoals plaagdiermanagementbedrijven, agrarische ondernemers of gemeentelijke diensten. IPM Rattenbeheersing 4.0 is tot 2023 actueel, maar het is een aanbeveling om vroegtijdig te beginnen met de voorbereidingen voor IPM Rattenbeheersing 5.0.

Control Union Certifications B.V. is één van de certificerende Instanties die een overeenkomst heeft met de Stichting KPMB voor het auditeren voor de IPM Rat module. De auditoren binnen Control Union hebben intussen vele plaagdierbedrijven en gemeentes geauditeerd in geheel Nederland. Deze bedrijven staan in het register van de KPMB.

Als Control Union Certifications B.V. kunnen wij u voorzien van een objectieve en onpartijdige beoordeling, waardoor uw organisatie op adequate wijze aan de wettelijke eisen kan voldoen.

Voor vragen of u wilt een vrijblijvende offerte voor de IPM Rattenbeheersing kunt u contact op nemen met Monique van der Pijl, tel. 038-4260100, mvdpijl@controlunion.com.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy