SCL - Veiligheidsladder

De Safety Culture Ladder ( “de Veiligheidsladder”) is een instrument om veiligheidsbewustzijn, houding en gedrag in bedrijven te meten. Hierbij wordt de nadruk op de veiligheidscultuur gelegd. De SCL is bedoeld om bedrijven en hun leveranciers te stimuleren om bewust veilig te werken. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is in een organisatie, hoe hoger de toegekende laddertrede. De SCL is toepasbaar in alle sectoren.

De SCL focust op het echte gedrag van de werknemers op het gebied van houding en gedrag. Er wordt specifiek gekeken naar bedrijfscultuur en belicht daarom andere aspecten dan systemen als ISO 45001 en VCA. Daarnaast wordt een SCL certificaat steeds vaker vereist bij aanbestedingen en opdrachten voor (inter)nationale leveranciers als Prorail en TenneT. De SCL wordt vanaf 2022 ook verplicht gesteld door Governance Code Bouw.

ViA – Veiligheid in Aanbestedingen Bouw

Om de veiligheid in de bouw naar een hoger niveau te brengen, hebben ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw gezamenlijk afspraken gemaakt. Namelijk, om in aanbestedingen of contracten een bepaald niveau van veiligheidsbewustzijn verplicht te stellen. Deze afspraak noemen we “Veiligheid in Aanbestedingen (ViA)”. Daarom is, als maatregel om Veiligheid in Aanbestedingen (ViA) in de bouw te stimuleren, besloten de NEN Safety Culture Ladder (ook wel Veiligheidsladder genoemd in Nederland) in te zetten als instrument.

Wat is “veiligheidsbewustzijn”?

Veiligheidsbewustzijn is een samenvattende term voor het geheel aan houding en gedrag binnen een organisatie ten aanzien van veiligheid. Ook wel veiligheidscultuur genoemd. Denk daarbij onder meer aan in hoeverre werknemers elkaar durven aan te spreken op onveilig handelen en in hoeverre veiligheid aandacht krijgt in alle lagen van een organisatie, van bouwplaats tot aan directie.

Voor wie is ViA van toepassing?

Als u op alle onderstaande punten “ja” kunt antwoorden:

  • Als u, uw opdrachtgevers of de hoofdopdrachtgevers ondertekenaars zijn van de Governance Code Bouw (ViA is namelijk in de complete opdrachtgeverslijn van toepassing)
  • Als uw bedrijf 5 of meer medewerkers heeft
  • Als de contractwaarde tenminste € 100.000 bedraagt

Ook opdrachtgevers zelf kunnen zich in het kader van ViA vrijwillig laten kwalificeren.

In de Handreiking Veiligheid in Aanbestedingen vindt u in Bijlage 3 het schema ‘Hoe te voldoen aan de eisen vanuit ViA’.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy