KGG - Keurmerk Goede Grond

Keurmerk Goede Grond (KGG) is bestemd voor bedrijven die potgronden, bodembedekkers en bodemverbeteraars leveren en/of verkopen binnen de hobbysector. KGG geeft een goed antwoord op de eisen en wensen van consumenten en afnemers.
KGG is het kwaliteitskeurmerk, dat garanties geeft op het gebied van veiligheid, kwaliteit, samenstelling, zuiverheid en gebruikswaarde van het product. Hierbij wordt gelet op o.a. traceerbaarheid, chemische, fysische en fytosanitaire aspecten.

Voor alle verpakte producten onder KGG geldt een pakket van eisen waaronder:
  • voldoen aan de wetgeving ter plaatse van verkoop
  • bij normaal gebruik, geen schadelijke verbindingen of stoffen voor planten
  • op productielocaties mogen geen gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast
  • geen ongewenste verontreinigingen zoals steen, glas of plastic
  • eigenschappen van de partij binnen de gehele partij gelijk
  • grondstoffen keuze
  • bij het verpakken van producten dient te worden voldaan aan Europese volumenormering EN-12580

Aan een onderneming/productielocatie die voldoet aan de eisen van KGG wordt een certificaat toegekend. KGG wordt beheerd door de stichting Keurmerk Goede Grond.