CO2 prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Deze norm wordt beheerd door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen ( SKAO).

De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat bestaat uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot in de keten en sector. Een gecertificeerde organisatie voldoet op een bepaald niveau (en alle onderliggende niveaus) aan de eisen van de CO2-Prestatieladder.

Deze eisen komen voort uit vier invalshoeken:
A- Inzicht: Het bepalen van de energiestromen en de CO2-footprint;
B- Reductie: het ontwikkelen van ambitieuze doelstellingen voor CO2-reductie;
C- Transparantie: Structurele communicatie over het CO2-beleid;
D- Participatie: Deelname aan initiatieven in de sector op het gebied van CO2-reductie.

Door invulling te geven aan de eisen van CO2 prestatieladder wordt gestructureerd gewerkt aan het reduceren van de CO2 uitstoot bij het uitvoeren van de werkzaamheden binnen en buiten (vanaf trede 4) een bedrijf.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy