Groenkeur

Het keurmerk Groenkeur staat voor kwaliteit, vakbekwaamheid en garantie in de groene sector. Bedrijven met dit keurmerk werken volgens vaste kwaliteitseisen en voldoen aan bepaalde eisen op het gebied van bedrijfsvoering. De eisen staan beschreven in diverse beoordelingsrichtlijnen (BRL’s). Stichting Groenkeur beheert de diverse richtlijnen.

U kunt bij Control Union Certifications terecht voor de volgende Groenkeurnormen:

BRL Groenvoorzieningen:

Het Groenkeur-bedrijfscertificaat beoordelingsrichtlijn (BRL) Groenvoorziening is gericht op groenvoorzieners. Zij zijn actief op de markt voor gemeenten, de overheid, instellingen, verenigingen van eigenaren en het bedrijfsleven. Zij hechten waarde aan Groenkeur, omdat kwaliteit een kritische factor vormt voor goed beheer van openbaar groen.

De beoordelingsrichtlijn BRL Groenvoorziening is gericht op één of meer van de volgende werkzaamheden:

  • ontwerp en advies groenvoorzieningen
  • aanleg groenvoorzieningen
  • onderhoud en beheer groenvoorzieningen

Het gaat hier om werkzaamheden van openbare- of semi-openbare ruimten. Hierbij kunt u als opdrachtgever onder meer denken aan: terreinen, parken, begraafplaatsen, sportcomplexen/sportvelden, landschappen. Hieronder vallen ook werkzaamheden op of langs (water)wegen/watergangen. Voor ecologisch bermbeheer is bovendien de aanvullende richtlijn Add-on Kleurkeur opgesteld.

Kleurkeur is een initiatief van Stichting Groenkeur en de Vlinderstichting dat staat voor duurzaam (maai)beheer van bermen en groenstroken. In 2016 startte de Vlinderstichting met 22 andere partijen de Greendeal Infranatuur. Deze partijen hebben gezamenlijke ambities om Nederland te vergroenen. Samen hebben ze handreikingen en tools gemaakt. Daarnaast was er ook behoefte aan concrete manieren om de biodiversiteit, in bermen en groenstroken te verbeteren. Omdat bij Groenkeur al bijna 200 bedrijven zijn gecertificeerd die maaiwerkzaamheden uitvoeren, was een samenwerking logisch. Voor Groenkeur is Kleurkeur een goede aanvulling op de bestaande beoordelingsrichtlijn Groenvoorziening.]

BRL Boomverzorging:

Het Groenkeur-bedrijfscertificaat beoordelingsrichtlijn (BRL) Boomverzorging richt zich op het controleren, onderzoeken, planten, verplanten, verzorgen en snoeien van bomen. Daarnaast heeft de Groenkeur BRL Boomverzorging betrekking op het inrichten van plantlocaties, groeiplaatsverbetering en ziektebestrijding. Tevens vallen het vellen en rooien van bomen onder het aandachtsveld. Deze beoordelingsrichtlijn voldoet aan alle eisen uit de ISO9001:2015. U schakelt hiermee boomdeskundige medewerkers in. Zo weet u zeker dat alle voor u belangrijke zaken zijn geborgd.

De eisen aan het Groenkeur-certificaat beoordelingsrichtlijn BRL Boomverzorging zijn afgestemd op alle eisen waaraan een bedrijf moet voldoen om in het (semi-)openbaar groen en langs wegen te kunnen werken.

Bovendien beoordelen wij of het kwaliteitsmanagementsysteem van het bedrijf voldoet. Wij doen dit aan de hand van alle gestelde eisen in deze beoordelingsrichtlijn BRL Boomverzorging. Na een positieve controle ontvangt het bedrijf een certificaat van de certificatie instelling. Na inschrijving bij Groenkeur mag een gecertificeerd bedrijf zich Groenkeur-ondernemer noemen. 

Vakbekwame boomdeskundigen, voeren de werkzaamheden uit. Verder voeren gediplomeerde medewerkers minimaal de helft van het aantal manuren uit. Dit kunnen European Tree Workers  (ETW-ers), European Tree Technicians (ETT-ers) en Boomveiligheidcontroleurs (BVC-ers) zijn. In veel bestekken staat de combinatie van eisen: kwaliteit, vakbekwaamheid en veiligheid. Als u de beoordelingsrichtlijn BRL Boomverzorging gebruikt, zijn al deze facetten in één keer geregeld. Denkt u hierbij aan ISO 9001 en VCA. Bovendien heeft elk bedrijf een duurzaamheidsambitie geformuleerd. Wij controleren ook al deze facetten ook onaangekondigd voor u!

Groenkeur beoordelingsrichtlijnen 2016 gebaseerd op ISO 9001:2015

Per 1 juni 2016 zijn de herziene Groenkeur-beoordelingsrichtlijnen voor de zakelijke markt in werking getreden. Het gaat hier om de beoordelingsrichtlijnen: Boomverzorging, Dak- en Gevelbegroening en Groenvoorziening. Deze beoordelingsrichtlijnen bevatten de normen voor het kwaliteitsmanagementsysteem voor bedrijven die gespecialiseerd zijn in het groene domein. De beoordelingsrichtlijnen omvatten alle eisen uit de ISO 9001:2015 en vakspecifieke Groenkeur-normen. De ISO 9001:2015 is verschenen in september 2015. Control Union Certifications is geaccrediteerd voor de Beoordelingsrichtlijn Groenvoorzieningen 2016 incl. ISO 9001:2015 en de Beoordelingsrichtlijn Boomverzorging 2016 incl. ISO 9001:2015.This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy