Certificering en accreditatie

Control Union Certifications is geaccrediteerd door tal van officiële instanties en organisaties, wat garandeert dat onze diensten en certificaten aan de hoogste normen voldoen.

Control Union Certifications is geaccrediteerd door:

  • Nationale accreditatie-instanties, zoals de Nederlandse RvA (I192, C412, C490, C499) of de Sri Lankaanse SLAB (CP 004-01)
  • Branchegebonden accreditatieorganisaties, zoals ASI (ASI-ACC-017)
  • Accreditatie door de overheid, zoals het Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA)

Verder heeft Control Union Certifications meer dan tien andere accreditaties voor nationale en branchespecifieke programma's. 

Door Control Union afgegeven certificaten worden in alle belangrijke landen en sectoren geaccepteerd. Control Union werkt volgens meer dan tweehonderd certificatieprogramma's en beschermt daarmee het vertrouwen van en in klanten en andere betrokken partijen.  

Om zijn goede reputatie als vooraanstaand certificeringsinstantie in stand te houden heeft Control Union Certifications een wereldwijd kwaliteitsbeheersysteem gecreëerd, dat continu zowel in- als extern wordt gecontroleerd door tal van nationale en internationale accreditatie-instanties.

Dit systeem hanteert de normen ISO/IEC 17020:2012, ISO/IEC 17065:2012 en ISO/IEC 17021:2015 en de documenten die daar verplicht voor zijn. Maar er kunnen ook andere specifieke accreditatiedocumenten van toepassing zijn.

Informatie over de certificeringsstatus van klanten is op aanvraag verkrijgbaar.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy