Onze aanpak

Het is altijd de filosofie van Control Union Certifications geweest om de dienstverlening te laten aansluiten op de veranderende behoeften van de klant. Wij weten met welke uitdagingen klanten te maken krijgen en hoe hun toeleveringsketen in elkaar zit. Wij weten dat er meer transparantie nodig is en dat de betrokkenheid bij alle stakeholders omhoog moet. Specifiek hiervoor heeft Control Union Certifications diensten ontwikkeld die de behoeften van onze klanten kunnen invullen.

Control Union Certifications kent uw behoeften en uitdagingen, en heeft vanuit die kennis een aanpak ontwikkeld om u bij te staan bij uw inkoop. Met deze service hebt u maximale controle over die aspecten die u het belangrijkst vindt, van duurzaamheid tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Control Union heeft alle diensten aan elkaar gekoppeld in een soort one-stop-shop. Zo haalt u binnen één systeem het uiterste uit uw investering in duurzaamheid.

Uw kosten gaan omlaag en uw stakeholders kunnen rekenen op de meeste toegevoegde waarde wat duurzaamheid betreft. 

De inspecteurs van Control Union zijn van alle markten thuis en kunnen inspecties en keuringen uitvoeren voor verschillende programma's. De ideale oplossing voor 'inspectiemoeë' bedrijven.

 

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy