Duurzaamheid

Voor Control Union Certifications is duurzaamheid een belangrijke focus, nu en in de toekomst. 

Duurzaamheid begint op het veld en is aanwezig in elke stap van de toeleveringsketen. 

Control Union weet precies hoe duurzaamheid verband houdt met de manier waarop levensmiddelen, bio-energie en textiel worden geproduceerd en naar de markt worden gebracht. Dit unieke inzicht gebruiken wij om boeren en bedrijven te helpen bij de bredere duurzaamheidsproblematiek.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy