Achtergrond en overzicht

De Food Safety Modernization Act (FSMA) van de Amerikaanse FDA en de daarmee samenhangende regulering voor Preventive Controls for Human Food zijn nu definitief. Ook is bekend op welke data de nieuwe regelgeving van kracht wordt. 

Hieronder is aangegeven tot welke uiterste datum bedrijven de tijd hebben.


Algemene overgangsperiode
(bedrijf moet aan de regels van het desbetreffende onderdeel voldoen) 

   Regel

Publicatie
definitieve regel

Eis

Deadline

   Preventive Controls for Human Food

15-9-2017

1 jaar na definitieve regel**

19-9-2016

   Preventive Controls for diervoeding

15-9-2017

1 jaar na definitieve regel (cGMP), 2 jaar

voor PC**

19-9-2016 (cGMP)

18-9-2017 (PC)

Produce Safety

27-11-2015

2 jaar na ingangsdatum*

26-1-2018

   Foreign Supplier Verification Program

27-11-2015

18 maanden na definitieve regel†

30-5-2017

3rd Party Accreditation and Certification

27-11-2015

Na accreditatienormen voor model‡

-

   Sanitary Transportation

6-4-2016

1 jaar na definitieve regel

6-4-2017

   Food Defense

27-5-2016

2 jaar na ingangsdatum

26-7-2019Overgangsperiode voor kleine bedrijven
(bedrijf moet aan de regels van het desbetreffende onderdeel voldoen)

Regel

Publicatie definitieve regel

Eis

Deadline

Preventive Controls for Human Food

15-9-2017

2 jaar na definitieve regel**

18-9-2017

Preventive Controls for diervoeding

15-9-2017

2 jaar na definitieve regel (cGMP), 3 jaar voor

PC**

18-9-2017 (cGMP)

17-9-2018 (PC)

Produce Safety

27-11-2015

3 jaar na ingangsdatum*§

26-1-2019

Foreign Supplier Verification Program

27-11-2015

18 maanden na definitieve regel†

30-5-2017

3rd Party Accreditation and Certification

27-11-2015

N.v.t.

N.v.t.

Sanitary Transportation

6-4-2016

2 jaar na definitieve regel

6-4-2018

Food Defense

27-5-2016

4 jaar na ingangsdatum

26-7-2020

 

 

Overgangsperiode voor zeer kleine bedrijvend (bedrijf moet aan de regels van het desbetreffende onderdeel voldoen)

Regel

Publicatie definitieve regel

Eis

Deadline

PC Human Food

15-9-2017

3 jaar na definitieve regel§

17-9-2018

PC Animal Feed

15-9-2017

3 jaar na definitieve regel (cGMP), 4 jaar voor PC§

17-9-2018 (cGMP)

17-9-2019 (PC)

Produce Safety

27-11-2015

4 jaar na ingangsdatum*§

26-1-2020

FSVP

27-11-2015

18 maanden na definitieve regel†

30-5-2017

3PAC

27-11-2015

N.v.t.

N.v.t.

Sanitary Transportation

6-4-2016

N.v.t.

N.v.t.

Food Defense

27-5-2016

5 jaar na ingangsdatum (gewijzigde eisen)

26-7-2021

 

*Agrarische bedrijven hebben twee jaar langer de tijd om te voldoen aan bepaalde watergerelateerde eisen. Er geldt een aparte datum voor kiemgroenten.

**PC Human: Supply Chain Program general compliance gaat in op (1) 17-3-2017 (18-9-2017 voor kleine bedrijven) OF (2) zes maanden nadat een leverancier verplicht is om zich aan de desbetreffende regel te houden. PC Animal: Supply Chain Program general compliance gaat in op (1) 18-9-2017 (17-9-2018 voor kleine bedrijven) OF (2) zes maanden nadat een leverancier verplicht is om zich aan de desbetreffende regel te houden.

†Alle importeurs moeten zich per 30-5-2017 houden aan de FSVP-eisen, OF zes maanden na het verstrijken van de FSMA-deadline voor buitenlandse leveranciers (de laatste datum telt). Voor zeer kleine importeurs ('very small importers') en importeurs van levensmiddelen van zeer kleine buitenlandse leveranciers ('importers of food from very small foreign suppliers') gelden gewijzigde eisen.

‡ De bepalingen van 3PAC gaan onmiddellijk in na de definitieve regel, maar kunnen alleen worden geïmplementeerd na publicatie van de Model Accreditation Standards, waarmee de FDA nog mee naar buiten moet komen.

  • Gewijzigde ingangsdatum voor gekwalificeerde faciliteiten m.b.t. het bijhouden van een administratie die hun status kan aantonen.

 

Disclaimer: Dit document is uitsluitend ter informatie en kan niet worden beschouwd als juridisch advies. Control Union Certifications verleent geen advies met betrekking tot de toepassing van wetten in de specifieke omstandigheden van personen of bedrijven. Ondanks het feit dat wij alles in het werk stellen om onze informatie zo accuraat en bruikbaar mogelijk te maken, willen we u aanraden een advocaat te raadplegen als u de absolute zekerheid wilt dat onze informatie en uw interpretatie daarvan goed aansluiten op uw specifieke situatie.

 

Deze definitieve regelingen zijn het resultaat van ongekende inspanningen van de Amerikaanse FDA om de industrie, consumentenorganisaties, de diverse overheidsniveaus, academici en andere belanghebbenden bij het proces te betrekken.

IMPORTEURS in de VS: de FSMA is van toepassing op Amerikaanse importeurs, aangezien het Foreign Supplier Verification Program (FSVP) de importeurs verplicht om na te gaan, aan de hand van een risicobeoordeling, of de goederen die zij importeren in de VS voldoen aan de voedselveiligheidseisen. Control Union heeft een platform ontwikkeld dat klanten kunnen gebruiken om de FSMA-naleving van leveranciers te bewaken.

EXPORTEURS naar de VS: de FSMA is van toepassing op faciliteiten die voedsel voor menselijke en dierlijke consumptie kweken, vervaardigen, verwerken, verpakken of bewaren. Ook agrarische bedrijven, verladers, ontvangers en transportbedrijven die levensmiddelen vervoeren in de VS vallen onder deze wetgeving.

ONTHEFFING: sommige producten krijgen ontheffing omdat ze al onder andere wet- en regelgeving vallen, zoals 'Low-acid canned foods, Juice and Seafood'. Raadpleeg voor meer informatie https://www.fda.gov/food/newsevents/constituentupdates/ucm569554.htm.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy