Certificeringsprocedures

Control Union Certifications wil elke geïnteresseerde partij de zekerheid bieden dat een door ons gecertificeerd(e) product, proces, dienst of organisatie voldoet aan de eisen van de desbetreffende keurings- of certificeringsnormen. Het certificeringsproces is vastgelegd in procedures die het hele proces beschrijven, van aanvraag tot afgifte van het certificaat en wie de specifieke activiteiten mag uitvoeren.

De procedures van Control Union Certifications zijn gebaseerd op het objectiviteits- en integriteitsprincipe. De procedures worden besproken in onze adviesraad, waarin vertegenwoordigers uit onze belangrijkste activiteitsgebieden zitting hebben, zoals de bosbouw, de productie en verwerking van levensmiddelen, energie, handel, transport en consumenten. 

De raad is een onafhankelijk orgaan dat advies verleent aan het management van Control Union Certifications over beleidsontwikkeling, onpartijdigheid, het algemeen vertrouwen in certificering en zaken als openheid en de publieke perceptie. 

Control Union Certifications is geaccrediteerd door verschillende nationale en internationale accreditatie-instanties, zoals de Nederlandse Raad voor Accreditatie (RvA) en Accreditation Services International (ASI).

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy