2BSvs - Biomass Biofuel Sustainability voluntary scheme

De Franse 2BSvs-regeling betreft certificering voor de duurzame productie van biomassa.
De regeling is met name interessant voor producenten van biobrandstof en hun toeleveranciers, zoals handelaars en coöperaties, en heeft betrekking op grondstoffen van biologische oorsprong, met inbegrip van land- en bosbouwproducten.

2BSvs-certificering is door de Europese Commissie erkend en is opgesteld door een werkgroep met daarin vertegenwoordigers van de biobrandstofsector in Frankrijk. Richtlijn 2009/28/EG, oftewel de richtlijn hernieuwbare energie, gaat over het promoten van energie uit hernieuwbare bronnen en introduceert twee doelstellingen inzake hernieuwbare energie voor 2020: 23% in het wereldwijde verbruik en 10% in het transport. 2BSvs-certificering staat de verkoop van duurzame biomassa of biobrandstof toe op basis van graangewassen, oliezaden, eiwithoudende en andere gewassen of afval en reststoffen.

Meer informatie over 2BSvs-certificering is te vinden op de website van het 2BS Consortium.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy