ASC - Aquaculture Stewardship Council

De Aquaculture Stewardship Council (ASC), normen voor de visserij en de ASC Chain of Custody maken het voor bedrijven en organisaties mogelijk om gekweekte vis onder de aandacht te brengen en van een keurmerk te voorzien. Chain of Custody-certificering wil zeggen dat visproducten traceerbaar zijn van de kwekerij tot op het bord.

De Aquaculture Stewardship Council (ASC) werd in 2010 opgericht door het Wereldnatuurfonds (WNF) en het Initiatief Duurzame Handel (IDH) met als doel internationale normen voor verantwoorde aquacultuur te ontwikkelen en te beheren. De ASC bestrijkt de meest uiteenlopende aquacultuurprocessen over de hele wereld en kijkt naar zowel milieutechnische als sociale aspecten van de viskwekerij. Alles is erop gericht een verantwoorde productie mogelijk te maken. Een product met ASC-certificering moet ook worden gecertificeerd volgens de Chain of Custody-normen. Deze normen omvatten regels voor de aanschaf, verwerking en verkoop van gecertificeerde ASC-producten.

De ASC-normen hebben betrekking op de volgende principes:
  1. Naleving van wet- en regelgeving (de wet naleven, het wettelijk recht om er te zijn).
  2. Behoud van de natuurlijke omgeving en biodiversiteit.
  3. Bescherming van watervoorraden.
  4. Bescherming van de diversiteit aan soorten en wilde populaties (bijv. dat er geen vis ontsnapt, want dat kan een bedreiging zijn voor wilde vissoorten).
  5. Verantwoord gebruik van diervoeders en andere grondstoffen.
  6. Gezondheid van dieren (geen onnodig gebruik van antibiotica en chemicaliën).
  7. Maatschappelijke verantwoordelijkheid (geen kinderarbeid, veiligheid en gezondheid van arbeiders, vrijheid van vereniging, communicatie met de gemeenschap).
This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy