AWS - Alliance For Water Stewardship

Control Union Certifications is sinds 2010 structureel betrokken bij diensten voor duurzaam waterverbruik. Audit- en certificeringsdiensten voor AWS (Alliance for Water Stewardship) bieden wij wereldwijd aan. EWS (European Water Stewardship) bieden wij alleen aan in Europa. AWS is een partnerorganisatie van EWS.
De AWS-norm is bedoeld voor een breed scala van waterverbruikers die de beschikbaarheid en kwaliteit van water kunnen beïnvloeden. Leden van elke sector (landbouw, industrie, gemeenten, luchthavens, enz.) kunnen deze certificering aanvragen. De belangrijkste aandachtspunten van de norm zijn duurzame wateronttrekking, goede waterstatus, gebieden met hoge beschermingswaarde en waterbeheer.

AWS-accreditatie is gebaseerd op de normatieve eisen van het AWS-systeem, d.w.z. de AWS International Water Stewardship Standard (AWS-norm), AWS Interim Accreditation-eisen, AWS-certificeringseisen en de eisen voor zelfverificatie volgens de AWS.


Algemene mededeling

Beste lezer

Bij dezen laten wij u weten dat Control Union Certifications (CUC), een door de AWS goedgekeurde onafhankelijke audit- en certificeringsinstantie, een aanvraag heeft ontvangen van de onderstaande partij voor certificering op basis van de AWS-norm (Alliance for Water Stewardship Standard).

Aanvrager:
Coca cola Hellenic Bottling Armenia
Tbilisyan Highway, 8/3 blind Alley 0052
Jerevan
Armenië

Mocht u opmerkingen hebben met betrekking tot de bovenstaande certificeringsaanvraag, dan kunt u gedurende de komende 30 dagen contact met ons opnemen.

Opmerkingen of vergaderverzoeken kunnen worden gestuurd naar:
AWS lead auditor: Dhr. Jan Hofsteede
E-mailadres: jhofsteede@controlunion.com

Wij willen er wel op wijzen dat elke mondelinge of schriftelijke informatie met betrekking tot het functioneren van de bovenstaande partij in de mate van het mogelijke vergezeld dient te gaan van objectief bewijs.

Datum: 20-03-2018

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy