BLK: Beter Leven Keurmerk

Het Beter Leven keurmerk (BLk) geeft d.m.v. een sterrensysteem aan hoe diervriendelijk dieren voor de productie van vlees, eieren en zuivel zijn gehouden. Hoe meer sterren, des te meer aanpassingen ten behoeve van het welzijn van de dieren zijn gedaan.

Control Union Certifications (CUC) is erkend als certificerende instelling voor het Beter Leven keurmerk door de Stichting Beter Leven keurmerk. Wij verzorgen audits voor:

  • pluimvee (leghennen, vleeskuikens en kalkoen)
  • slachterijen
  • verwerkers (incl. pakstations) en logistieke dienstverleners
  • retail met verwerker, foodservice en bedrijfstype ketenregiseur.

Deelnemen aan het Beter Leven Keurmerk kan door eerst aan te melden bij de Stichting Beter Leven.

Bent u veehouder? Dan gaat dit via een zogenaamde ketenregisseur. Dit is meestal uw eierpakstation, de slachterij, uitsnijderij of vleesverwerker. Zodra de Stichting Beter Leven uw aanmelding heeft goedgekeurd kunnen wij de inspectie en certificering inplannen. Uw handelaar of slachterij kan u in contact brengen met de ketenregisseur van de slachterij.

Een offerte voor BL kunt u opvragen zoals links op deze pagina aangegeven.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy