Bonsucro - suikerriet

Control Union is een wereldwijd opererende dienstverlener voor de suikerindustrie met officiële goedkeuring van Bonsucro. Wij voeren controles uit in de volledige toeleveringsketen, van suikerfabriek tot de uiteindelijke consument over de hele wereld.

Voor de telers van suikerriet en de verwerkingsindustrie en voedingsbedrijven is het belangrijk dat ze correct omgaan met maatschappelijke en ecologische risico's. Enerzijds is er wet- en regelgeving die moet worden nageleefd, anderzijds zijn er de verwachtingen van aandeelhouders en consumenten met betrekking tot duurzaam geproduceerde producten.

Bonsucro is een associatie waaraan wordt deelgenomen door verschillende belanghebbenden. Bonsucro is opgericht om de ecologische en maatschappelijke impact van de teelt van suikerriet te beperken op basis van normen die de hele industrie beter maken.

Het programma is erin geslaagd alle betrokkenen bij elkaar te brengen en heeft een manier uitgewerkt om de doelstellingen binnen de suikerrietindustrie te verwezenlijken.
Kijk voor meer informatie op de Bonsucro-website.

Control Union is geaccrediteerd en bevoegd om audits en certificeringen uit te voeren volgens Bonsucro-normen. Naast certificering kunnen wij pre-audits en training aanbieden als 'Bonsucro authorised training provider'.

 

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy