BRC - British Retail Consortium

British Retail Consortium (BRC) Global Standards houden diverse eisen in voor organisaties en bieden klanten daarmee de zekerheid dat producten veilig, legaal en van hoge kwaliteit zijn.

De diverse BRC-normen zijn bedoeld voor de verschillende partijen die betrokken zijn bij de toeleveringsketen van levensmiddelen en consumentenproducten. Alle normen bevatten eisen met betrekking tot het senior management, risicoanalyse, gevarenanalyse, kwaliteitsborging en goede productieprocessen.

Control Union Certifications biedt certificering voor:BRC Global Standard for Food Safety
Deze norm bepaalt aan welke eisen een levensmiddelen producerende organisatie moet voldoen met betrekking tot voedselveiligheid, kwaliteit en operationele criteria. De norm is niet van toepassing op levensmiddelen die geen verwerking ondergaan op de desbetreffende locatie van de audit of op activiteiten die verband houden met groothandel, invoer, distributie of opslag die niet onder de directe controle van het bedrijf valt. Deze norm is erkend door het Global Food Safety Initiative (GFSI).


BRC Global Standard for Storage and Distribution
Deze norm is van toepassing op bedrijven die zich bezighouden met de opslag van, groothandel in en distributie van levensmiddelen en non-food producten, en is ook erkend door het GFSI.


BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials
Deze norm is bedoeld voor fabrikanten van verpakking en verpakkingsmaterialen die worden gebruikt voor levensmiddelen, voor het opvullen en voor cosmetica, verzorgingsproducten en andere consumentenproducten en -materialen. Deze norm is erkend door het GFSI.


BRC Global Standard for Agents and Brokers
Deze norm geldt voor bedrijven in de levensmiddelensector en/of die zich bezighouden met de verpakking van levensmiddelen en diensten verlenen voor de aanschaf, invoer of distributie van producten. Het gaat hier om bedrijven die zich opstellen als handelaar, makelaar, importeur of exporteur.