Klimaatneutraal

Organisaties die meten hoeveel broeikasgas ze uitstoten, hebben de afgelopen jaren de term 'klimaatneutraal' gebruikt om aan te geven dat ze minder CO2 uitstoten en dat ze de nog resterende uitstoot op een of andere manier compenseren. Maar deze eerdere claims waren niet gebaseerd op erkende normen, wat aanleiding heeft gegeven tot wantrouwen en scepticisme over de geldigheid en onderbouwing van dergelijke beweringen. Daarom is er nu een nieuwe Britse norm, Publicly Available Specification (PAS 2060) genoemd, als gemeenschappelijke definitie en erkende validatiemethode.
De voordelen voor u
Control Union is geaccrediteerd voor BS EN 45011 en BS EN ISO/IEC 17021 en kan u daardoor, als onafhankelijke certificeringsintantie, certificeren op basis van PAS 2060.
PAS 2060:2010 is de norm die wereldwijd de breedste erkenning geniet voor het aantonen van de klimaatneutraliteit van een bedrijf. De norm heeft niet alleen betrekking op compensatie maar ook op interne reductie.  

Hoe de norm eruitziet
Een Publicly Available Specification (PAS) is een antwoord op de behoefte aan een gemeenschappelijke, consistente methode om de klimaatneutraliteit aan te tonen. De beschikbaarheid van zo'n specificatie is een aanmoediging om een broeikasgasstrategie op te stellen en daadwerkelijk minder broeikasgassen uit te stoten. De nieuwe specificatie maakt het gemakkelijker om claims te vergelijken en het cynisme over klimaatneutraliteit te bestrijden.
Klimaatneutraliteit kan betrekking hebben op de meest uiteenlopende gebieden, van producten, organisaties en gemeenschappen tot reizen, evenementen, projecten en gebouwen.

Hoe u zich kunt laten certificeren
Voor PAS 2060 is het verplicht om alle informatie te rapporteren in overeenstemming met
BS EN ISO/IEC 17050-1 en om alle documentatie ter beschikking te stellen van het publiek. Wij kunnen u helpen bij alle voorbereidingen, zodat u aan deze transparantieverplichting en aan de informatiebehoefte van uw klanten voldoet.