Control Union Fair Choice

De maatschappelijke en ecologische behoeften van onze planeet vergen specifieke certificeringstools om bij bedrijven en boeren te kunnen controleren op sociale en ecologische aspecten. Control Union heeft hiervoor een eigen norm in het leven geroepen, CU Fair Choice, gebaseerd op de ontwikkeling van menselijke, maatschappelijke, ecologische en economische principes.

Om gecertificeerd te worden moeten bedrijven zich aantoonbaar houden aan de voorwaarden die in de norm worden genoemd.

CU Fair Choice-certificering is een garantie dat bedrijven zich inzetten voor duurzame ontwikkeling en verbetering van sociale omstandigheden, om daarmee te voldoen aan de eisen en wensen van een toenemend aantal milieubewuste consumenten.

De CU Fair Choice-voorwaarden zijn opgesteld vanuit brede ervaring met het controleren van uiteenlopende organisaties over de hele wereld, op basis van de volgende principes:
  • Maatschappelijk: naleving van de conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en nationale wetgeving.
  • Ecologisch: goed beheer van natuurlijke hulpbronnen, water, afval en biodiversiteit.
  • Fair Trade en beheersystemen (optie).
  • Economisch: transparantie.

Deze norm is van toepassing op elk type organisatie, ongeacht omvang.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy