COSMOS - norm voor biologische cosmetica

De moderne consument besteedt meer aandacht dan ooit aan de kwaliteit en veiligheid van cosmetica en is zich meer bewust van de mogelijke gevaren van de synthetische ingrediënten die worden gebruikt.

COSMOS (Cosmetic Organic Standard) is een private norm die wereldwijd wordt gebruikt. COSMOS gaat uit van principes als het promoten van ingrediënten uit de biologische landbouw, het gebruik van productietechnieken die ecologisch verantwoord zijn en die veilig zijn voor de mens, en uitbreiding van het concept 'groene chemicaliën'.

De norm deelt de soorten ingrediënten in cosmetica op in vijf categorieën en bepaalt voor elke categorie de voorwaarden. Bedrijven moeten er verder voor zorgen dat ze zo weinig mogelijk verpakking gebruiken en dat die verpakking milieuvriendelijk is, en ze moeten voor hun fabrieken een milieu- en afvalbeheerplan hebben.

Control Union Korea is door IOAS geaccrediteerd voor COSMOS (contractnummer: 137). Klik hier om de details van de COSMOS-accreditatie te bekijken. Neem contact op met suskorea@controlunion.com  voor meer informatie (aanvraagformulier, vergoeding, keuringsreglement, etc.). Klik hier voor de klachtenprocedures.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy