ETI - Ethical Trading Initiative

Het Ethical Trading Initiative (ETI) is een alliantie van bedrijven, vakbonden en vrijwilligersorganisaties, die zich ten doel stelt de werkomstandigheden te verbeteren voor mensen die grondstoffen telen of consumentengoederen produceren. Audits hebben betrekking op de vrijheid van vereniging, veilige en gezonde werkomstandigheden en de afwezigheid van kinderarbeid.

Ethische handel wil zeggen dat winkels, merken en leveranciers samen de schouders zetten onder het verbeteren van de werkomstandigheden voor de mensen die de producten maken die zij verkopen. De ETI-normen zijn onderverdeeld in twee delen: de ETI Base Code en de Principles of Implementation. De ETI Base Code heeft betrekking op de arbeidsomstandigheden en weerspiegelt de belangrijkste internationale normen. De Principles of Implementation kijken naar de overtuiging, managementpraktijken en opstelling van de organisatie om de ETI Base Code ook daadwerkelijk toe te passen in de toeleveringsketen.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy