EU - Verordening (EEG) nr. 834/2007 inzake biologische productie

Sinds het begin van de officiële biologische certificering in Europa helpen wij bedrijven over de hele wereld met de meest uiteenlopende diensten, waaronder dus certificering van biologische landbouw en de afgifte van het 'controlecertificaat voor invoer' via TRACES.

Het principe van biologische landbouw is de productie van voeding op evenwichtige, vruchtbare grond. De boerderij moet op biologische grondslag worden geleid zonder genetisch gemodificeerde organismen (GGO's) en kunstmatige producten. Tijdens de productie en verwerking moeten biologische en niet-biologische producten duidelijk van elkaar gescheiden blijven en moet contaminatie worden voorkomen. Om iets te mogen verkopen als biologisch product moet de hele keten worden geïnspecteerd. Als aan alle eisen is voldaan, kan het certificaat worden afgegeven en mag op dat product het biokeurmerk worden gebruikt.

Voor de invoer in de EU van biologische producten van buiten de EU moet een zogenoemd controlecertificaat of Certificate of Inspection (COI) worden afgegeven via een speciale tool van de Europese Commissie: TRACES. Vanaf 19 oktober 2017 mogen de tot dusver gebruikelijke invoercertificaten of Import Transaction Certificates (ITC) niet meer worden gebruikt voor invoer in de Europese Unie.

Control Union Certifications heeft een wereldwijd netwerk van kantoren waarmee wij uw certificering efficiënter en kosteneffectiever laten verlopen. Wij houden ons altijd aan dezelfde strenge professionele audit- en certificeringsprocedures.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy