Europese houtverordening

Verantwoord en duurzaam bosbeheer is de voorbije tientallen jaren uiterst belangrijk geworden. Ontoereikende en onjuiste praktijken in het bosbeheer bedreigen op langere termijn de levensvatbaarheid van veel bossen. Dit is een significante aanslag op het economisch potentieel van bossen en heeft een negatieve maatschappelijke en ecologische impact.
Bij het publiek neemt de vraag naar gecertificeerde houtproducten toe. Gecertificeerd bosbeheer is dan een manier om de consument de zekerheid te bieden dat houtproducten afkomstig zijn uit duurzaam en verantwoord beheerde bossen. Beheerders en eigenaren van bossen die geen aandacht besteden aan duurzaamheid, worden erg kwetsbaar. Als gevolg van overexploitatie verdwijnen onze natuurlijke hulpbronnen, de kritiek zwelt aan. Daarom kiezen bosbeheerders en -eigenaren steeds vaker voor Forest Management Certification..

De voordelen voor u
Fabrikanten en leveranciers die willen garanderen dat hun houtproducten afkomstig zijn uit een gecertificeerd bos, en deze garantie willen doorgeven aan de consument, hebben een bewijs van oorsprong nodig. Chain of Custody-certificering biedt precies dat.

Control Union Certifications is een onafhankelijke certificeringsinstantie die inspecties, audits en controles uitvoert en certificaten afgeeft voor de Forest Stewardship Council (FSC), de PEFC Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes), Keurhout en de Europese houtverordening (EU TR). Wij hebben een wereldwijd netwerk van kantoren in meer dan zestig landen. Op deze manier kunnen we efficiënter en kosteneffectiever werken voor onze klanten en overal dezelfde strenge professionele audit- en certificeringsprocedures toepassen.

Hoe deze norm eruitziet
Control Union Certifications is officieel door de EU erkend als toezichthoudende organisatie, wat betekent dat nationaal bevoegde autoriteiten vertrouwen hebben in onze dienstverlening. Certificering van uw Due Diligence System (DDS) op basis van onze Timber Legality Verification-norm (TLV) garandeert dat u de Europese houtverordening naleeft. Via ons IT-platform, www.woodtrack.eu, kunt u de hele toeleveringsketen zichtbaar maken, nadat u stap voor stap door de eisen van de Europese houtverordening bent gegaan. Op verzoek houdt Control Union inspecties in het land van oorsprong. Ook kan Control Union de documenten controleren die u wilt gebruiken als bewijs van legaliteit.
This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy