EWS - European Water Stewardship

Control Union Certifications zet zich in voor duurzaam waterverbruik en is daarom sinds 2010 lid van de stuurgroep van het European Water Stewardship (EWS). Control Union Certifications was betrokken bij de totstandkoming van de norm en de certificeringsregeling, en is de eerste certificeringsinstantie met EWS-goedkeuring.

European Water Stewardship (EWS) wordt gecoördineerd door het European Water Partnership en werkt binnen de context van Europese regelgeving betreffende het efficiënt gebruik van grondstoffen in lijn met de ‘Europese blauwdruk’.

De audits worden uitgevoerd door ons wereldwijde netwerk van gekwalificeerde en ervaren controleurs. Verder kunnen wij u alle mogelijke informatie bezorgen over de norm en precieze voorwaarden.

Voor sectoren die zich bezighouden met waterbeheer is EWS-implementatie een praktisch instrument om het duurzaam waterverbruik te verbeteren op basis van technisch advies, risicoanalyse en toepassing van strategische verbeteringen. De norm is inzetbaar voor diverse sectoren, van landbouw en industrie tot dienstverlening.

De EWS-norm heeft betrekking op:

  • Duurzame waterwinning
  • Goede watertoestand
  • Waardevolle natuurgebieden 
  • Waterbeheer

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy