Fair Trade USA

Fair Trade is een wereldwijde beweging van producenten, bedrijven, shoppers, belanghebbenden en organisaties, gericht op maatschappelijke aspecten, veiligheid en gezondheid. Mens, gemeenschap en duurzaamheid komen op de eerste plaats.
Fair Trade USA (FTUSA) werkt vanuit de overtuiging dat iedereen wil doen wat goed is – voor hun gezin, voor medebewoners van onze planeet en voor de planeet zelf. Daarom zetten ze zich in voor goede sociale werkwijzen in de hele waardeketen. Op basis van het simpele idee dat de producten die ze kopen en verkopen belangrijk zijn voor het bestaan van anderen, is Fair Trade een manier om bewust te kiezen voor een betere wereld en voor het opbouwen van positieve relaties.
 
Kiezen voor Fair Trade Certified™ goederen is een manier om steun te geven aan bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen, om armoede te bestrijden, om arbeiders en vissers te helpen en om het milieu te beschermen, vanuit een eerlijke opstelling. Het is een manier van zakendoen die de wereld verandert.
FTUSA wil een mondiaal model creëren rond het concept dat economische 'empowerment' en duurzame bestaansmiddelen de basis zijn voor een markt die werkt voor iedereen. Ze promoten gendergelijkheid en focussen op sociaal beleid en sociale normen door uit te gaan van concrete behoeften en sociale certificering.

Op de wereldmarkt van nu is het vaak het personeel, vaak migranten, dat aan het kortste end trekt. Bij elk fairtrade-product dat wordt verkocht, betaalt de koper iets boven op de fairtrade-prijs. Dit extra bedrag gaat naar een rekening die wordt beheerd door een Fair Trade Committee, dat beslist hoe dit geld wordt geïnvesteerd om de gemeenschap in maatschappelijk opzicht vooruit te helpen.
 
Meer weten over Fair Trade USA? Kijk dan op hun website.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy