FairTSA - Trade Sustainability Alliance

FairTSA heeft Control Union Certifications aangesteld als een van de instanties die audits mogen houden volgens de FairTSA-norm. Deze norm is in het leven geroepen om op een meer praktijkgerichte manier voorwaarden te kunnen stellen en alle betrokkenen vertrouwen te geven in producten die het FairTSA-logo dragen.

De FairTSA Fair Trade-normen hebben betrekking op landbouwproducten, de verwerking, cosmetica en ambachten. De normen sluiten aan op de eisen van de Internationale Organisatie voor Normalisatie (ISO). Ook werd rekening gehouden met normen zoals die van de Fair Trade Labelling Organization (FLO), SA 8000, het USDA National Organic Program en ISEAL. Eerlijke prijzen, de rechten van arbeiders, ontwikkeling van de gemeenschap, transparantie, democratische ontwikkeling, sociale vooruitgang en ecologische duurzaamheid van productiesystemen, waardevolle biotopen en bedreigde soorten vallen er ook onder.

Jaarlijkse inspecties zijn verplicht om gecertificeerd te blijven volgens de FairTSA-norm.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy