FairWild

De FairWild Standard is bedoeld voor bedrijven die wilde planten plukken en verzamelen. Deze organisaties kunnen daarmee aantonen belang te hechten aan duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en eerlijke handel. FairWild-certificering betekent dat kopers, van handelaars in grondstoffen tot consumenten, weten dat ze te maken hebben met legaal en duurzaam geoogste producten. Eerlijke handel betekent dat de voordelen merkbaar zijn voor alle betrokkenen, tot en met de lokale gemeenschap die de wilde planten oogst.

FairWild kijkt of er bij de oogst van en handel in wilde planten, paddenstoelen en mossen wordt voldaan aan bepaalde ecologische, maatschappelijke en economische voorwaarden. Deze aanpak dient om op een duurzame manier om te gaan met onze natuurlijke hulpbronnen en deze te oogsten en verhandelen op een manier die de lokale producent ten goede komt.

Control Union (Control Union Inspections Pvt Ltd, Sri Lanka) is eind 2017 door de FairWild-stichting geaccrediteerd. Control Union is nu in staat om inspecties uit te voeren en in te staan voor certificering.

Het FairWild-systeem omschrijft drie verschillende organisaties (bedrijven). Een bedrijf kan in meerdere categorieën worden ondergebracht, afhankelijk van de precieze activiteiten van het bedrijf.

  • FairWild Certified Collection Operations: plukken en verzamelen van wilde planten volgens de FairWild Standard.
  • Registered Processors and Traders: groothandelaars, distributeurs van ingrediënten en verwerkers van FairWild-ingrediënten of half afgewerkte producten.
  • Registered Licensees: merkhouders van eindproducten, dat wil zeggen de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de etikettering en marketing van het eindproduct in zijn verpakking, met daarop het woord FAIRWILD® of het keurmerk (of een andere prominente verwijzing naar FairWild).

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy