FSC® - Forest Stewardship Council

Certificering van het bosbeheer biedt het publiek de zekerheid dat houtproducten afkomstig zijn uit verantwoord en duurzaam beheerde bossen, iets wat steeds meer aandacht krijgt.

Verantwoord en duurzaam bosbeheer is de voorbije tien jaar uiterst belangrijk geworden.

Ontoereikende en onjuiste praktijken in het bosbeheer bedreigen op langere termijn de levensvatbaarheid van veel bossen. Dit is een aanslag op het economisch potentieel van bossen en heeft een negatieve maatschappelijke en ecologische impact.

Bij het publiek neemt de vraag naar gecertificeerde houtproducten toe. Gecertificeerd bosbeheer is dan een manier om de consument de zekerheid te bieden dat houtproducten afkomstig zijn uit duurzaam en verantwoord beheerde bossen.

Fabrikanten en leveranciers die willen garanderen dat hun houtproducten afkomstig zijn uit een gecertificeerd bos, en deze garantie willen doorgeven aan de consument, hebben een bewijs van oorsprong nodig. Chain of Custody-certificering biedt precies dat.

Control Union Certifications is een onafhankelijke certificeringsinstantie die inspecties, audits en controles uitvoert en certificaten afgeeft voor de Forest Stewardship Council (FSC), de PEFC Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes), Keurhout en de Europese houtverordening (EU TR).

logo FSC