FSSC 22000 - Food Safety System Certification

Control Union Certifications is geaccrediteerd voor FSSC 22000, een certificeringsregeling voor systemen die waken over de veiligheid en kwaliteit van levensmiddelen en diervoeders, in overeenstemming met ISO22000/9001, branchespecifieke eisen (PRP's) en aanvullende verplichtingen.

FSSC 22000 waakt over de voedselveiligheid door de risico's en gevaren te bepalen, evalueren en beheersen tijdens diverse fasen: verwerking, productie, verpakking, opslag, transport, distributie, handling, verkoop en levering in elk onderdeel van de voedselketen.

De regeling valt onder de bevoegdheid van de Foundation FSSC 22000 en werkt met accreditatie. Certificeringsinstanties die zich voor FSSC hebben geregistreerd kunnen een third-party certificering aanbieden volgens deze norm. De certificeringsnorm is bovendien erkend door het Global Food Safety Initiative (GFSI). 

De regeling is bedoeld voor het controleren, certificeren en registreren van systemen voor het beheer van de voedselveiligheid voor de volgende scopes en productcategorieën:

  • Agrarische activiteiten voor vlees, melk, eieren en honing (niet het zetten van vallen, de jacht en visvangst).
  • Productie van levensmiddelen zoals bederfelijke dierlijke of plantaardige producten, producten in stabiele omgevingscondities en (bio)chemicaliën.
  • Productie van verpakkingsmaterialen voor voeding (bijvoorbeeld materiaal dat direct of indirect in contact staat met levensmiddelen).
  • Productie van levensmiddelen en diervoeders, bijvoorbeeld voer voor huisdieren en vissenvoer.
  • Transport en opslag, overal in de toeleveringsketen van levensmiddelen.
  • Cateringbereidingen, opslag en zo nodig de levering van voeding voor consumptie, op de plaats van bereiden of op een verwante locatie.
  • Leveren door de detail- en groothandel van afgewerkte levensmiddelen aan een klant (bijvoorbeeld winkels en groothandelaars).
Control Union Certifications BV is voor dit schema geaccrediteerd door RVA onder registratienr. RvA-C499 Mgmt. Sys.

We zijn (nog) niet geaccrediteerd voor de volgende clusters/categoriën:
AI – Farming of animals for meat/milk/eggs/honey
AII – Farming of Fish and seafood
EI – Catering
FI – Retail/Wholesale

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy