GGL - Green Gold Label

Het Green Gold Label biedt de zekerheid dat biomassaproducten afkomstig zijn uit een duurzame bron. De regeling kijkt naar de oorsprong (bosbeheer of landbouw) en de toeleveringsketen (energie en koolstof). Verder is er afstemming met nationale regelgeving voor de inkoop van duurzame biomassa, zoals Stimulatie Duurzame Energie in Nederland.

Het Green Gold Label heeft een unieke trackrecord als een van de eerste vormen van biomassacertificering en wordt nu wereldwijd toegepast. De GGL-norm heeft een breed toepassingsgebied. Afhankelijk van de precieze aard van uw bedrijf gelden er specifieke normen:

  • Chain of Custody
  • Bronnen uit bosbeheer
  • Agrarische bronnen
  • Generatoren/nutsbedrijven (energieproducenten)

De GGL-normen hebben ook betrekking op energie- en koolstofgegevens, die moeten worden aangeleverd voor de hele keten. Voor transacties tussen GGL-gecertificeerde bedrijven in de keten worden transactiecertificaten afgegeven.

GGL-audits worden jaarlijks uitgevoerd. Control Union Certifications (CUC) is door de Nederlandse Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerd voor de GGL-regeling. Control Union Certifications heeft over de hele wereld bedrijven gecertificeerd voor dit specifieke programma.

Control Union Certifications BV is voor dit schema geaccrediteerd door RVA onder registratienr. RvA-C412 Producten.

Verder lezen

 

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy