GLOBALG.A.P.

GLOBALG.A.P. stimuleert de toepassing van goede landbouwpraktijken en maakt de consument duidelijk dat op de boerderij levensmiddelen worden geproduceerd met een minimale milieu-impact, door minder chemische stoffen te gebruiken en verstandig om te gaan met de veiligheid en gezondheid van mens en dier.

In tijden van continue verandering en ontwikkeling met veel aandacht voor gezondheid, milieu en natuurlijke hulpbronnen vragen winkels en consumenten om producten die op een verantwoorde manier zijn gemaakt. Daarom is belangrijk dat producenten over de hele wereld voldoen aan de norm GLOBALG.A.P. Het gaat hier om een internationaal erkende norm voor agrarische productie, die de veilige en duurzame productie van levensmiddelen garandeert.

GLOBALG.A.P.-certificering omvat de volgende aspecten:
  • Voedselveiligheid en traceerbaarheid
  • Milieu
  • Veiligheid, gezondheid en welzijn van arbeiders
  • Dierenwelzijn
  • Geïntegreerd gewasmanagement (Integrated Crop Management, ICM)
  • Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)
Control Union biedt certificeringsdiensten voor:
  1. IFA (Integrated Farm Assurance) voor gewassen, vee en aquacultuur
  2. Chain of Custody
  3. Productie van mengvoeders

Ook bieden wij diverse aanvullende modules, zoals GRASP, Albert Heijn en NURTURE.