GlobalG.A.P. - Aquaculture base, Chain of Custody

Verantwoorde, duurzame visserij is de afgelopen decennia erg belangrijk geworden. Ontoereikende en onjuiste praktijken in de visserij bedreigen op langere termijn de levensvatbaarheid van veel ecosystemen in de oceaan.

De consument is zich hiervan bewust en vraagt daarom naar gecertificeerde vis. Het keurmerk van de Marine Stewardship Council (MSC) en andere vormen van certificering voor de visserij bieden de nodige garanties dat visproducten afkomstig zijn uit duurzame visserij en dat de gezondheid van de wereldoceanen wordt beschermd.

Fabrikanten en leveranciers die willen garanderen dat hun visproducten afkomstig zijn uit de duurzame visserij en deze garantie willen doorgeven aan de consument, hebben een bewijs van oorsprong nodig. Chain of Custody-certificering is zo'n garantie.

De MSC Chain of Custody-standaard voor de traceerbaarheid van eetbare vis en schaal- en schelpdieren zorgt ervoor dat het MSC-keurmerk alleen aanwezig is op producten die afkomstig zijn uit visserijbedrijven met MSC-certificering. Als een visserijbedrijf gecertificeerd voldoet aan de MSC-norm voor duurzame visserij, mag het MSC-label alleen op visproducten worden gebruikt als er onafhankelijke controle is geweest dat het product afkomstig is uit een gecertificeerd visserijbedrijf. Onafhankelijke certificering door Control Union Certifications op basis van de Chain of Custody-normen biedt deze controle.

Control Union Certifications BV is voor dit schema geaccrediteerd door RVA onder registratienr. RvA-C412 Producten. De scope omvat ook het kritische kantoor in Peru. 

 

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy