GMP+

GMP+ is een certificatieschema wat wereldwijd  bijdraagt  aan de borging van diervoederveiligheid. Binnen GMP+  staat GMP staat voor ‘Good Manufacturing Practices’ en de + staat voor de integratie van HACCP.

GMP+-certificering houdt bepaalde eisen in voor hygiëne, traceerbaarheid en monitoring voor productiebedrijven en op het gebied van opslag, transport en handel. Deze aanpak staat garant voor controle in de hele diervoederketen volgens de strengste normen.

Het systeem is ontwikkeld door GMP+ International en is gebaseerd op de ISO22000 en HACCP systematiek met aanvullende eisen vanuit EU wetgeving. Hierdoor is het schema ook makkelijk te combineren met andere kwaliteit management systemen binnen uw bedrijf.

Control Union Certifications biedt diverse certificeringen aan met betrekking tot diervoederveiligheid:
  • GMP+ Feed Safety Assurance, ook wel GMP+ FSA betreft de borging van veilig diervoeder.
  • GMP+ Feed Responsible Assurance, ook wel GMP+ FRA betreft de borging van verantwoord diervoeder.
  • EFISC-GTP betreft de ‘’good trading practices code’’ voor grondstoffen bestemd voor diervoeders.
  • Secure Feed betreft een systeem voor collectieve monitoring en risicobeoordeling van diervoedergrondstoffen en de leveranciers ervan. Dit systeem is ontwikkeld met en door de deelnemers voor het waarborgen van de voedselveiligheid van diervoeders die rechtstreeks aan veehouders worden geleverd.

Daarnaast voert Control Union ook leveranciersaudits uit bij diervoeder producenten wereldwijd.


This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy