GOLS - Global Organic Latex Standard

Control Union Certifications heeft een voortrekkersrol gespeeld om te komen tot de eerste wereldwijde norm voor biologische latex: de Global Organic Latex Standard (GOLS). Deze norm kan op veel waardering rekenen, met name in de sector voor slaapproducten. GOLS stelt voorwaarden aan latexproducten die zijn vervaardigd uit biologische grondstoffen en aan materialen van niet-biologische oorsprong.
De norm legt criteria vast voor natuurubber van gecertificeerde biologische plantages (USDA NOP of EU) die wordt verwerkt in productiebedrijven. Om voor GOLS-certificering in aanmerking te komen moet een product meer dan 95% gecertificeerde biologische grondstoffen bevatten. De GOLS-norm bevat toegestane limieten voor schadelijke stoffen, eisen voor emissietests en percentages polymeren en vulmiddelen. Rubberplantages en verwerkende bedrijven tot aan de uiteindelijke winkel worden gecertificeerd volgens de norm. Door te werken met transactiecertificaten bij elke verkoop van een product in de keten wordt traceerbaarheid mogelijk gemaakt van plantage tot uiteindelijke winkel.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy