GRASP

De GLOBALG.A.P Risk Assessment on Social Practice (GRASP) is voornamelijk gebaseerd op controle van documenten en is bedoeld om sociale risico's in de primaire productie te beoordelen. GRASP ondersteunt producenten om belangrijke sociale problemen aan te pakken en bewustwording te creëren op bedrijfsniveau.

GRASP bestaat uit 13 controlepunten en criteria die moeten worden nageleefd:

  • 11 controlepunten voor individuele producenten en producentenorganisaties
  • 1 extra controlepunt voor de Quality Management Systems (QMS) van producentenorganisaties
  • 1 controlepunt voor aanbevolen sociale praktijken

GRASP kan worden beoordeeld in combinatie met de primaire productienormen van GLOBALG.A.P. of gelijkwaardige gebenchmarkte regelingen/AMC. Bovendien kan GRASP in elk land worden beoordeeld, ook waar de door GLOBALG.A.P. goedgekeurde GRASP National Interpretation Guideline niet bestaat. In het geval dat een land geen GRASP-interpretatierichtlijn heeft, moeten aanvragers bij het GLOBALG.A.P.-secretariaat een projectplan indienen voor het opstellen van een dergelijke interpretatierichtlijn.

Dit programma is niet geaccrediteerd.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy