GRI - Global Reporting Initiative

Een duurzaamheids- of MVO-verslag biedt informatie over de maatschappelijke, ecologische, economische en bestuursgerelateerde prestaties van een organisatie. Zo'n rapport geeft een voorstelling van de waarden en het bestuursmodel van de organisatie en maakt het verband duidelijk met de strategie en commitment met betrekking tot een duurzame wereldeconomie. Het rapport is de link tussen mensen, de planeet en de winst van uw organisatie.

Bedrijven die een duurzaamheidsverslag uitbrengen, moet de authenticiteit van de gepubliceerde gegevens aantonen. Verder worden er soms vraagtekens gezet bij maatschappelijke en ecologische aspecten. Om dit tegen te gaan en de nauwkeurigheid van de informatie te bevestigen is het belangrijk om het rapport te laten controleren door derden. Een onafhankelijke partij kan de geloofwaardigheid, volledigheid en correctheid van het document bevestigen. Control Union Certifications kan bedrijven helpen met:

  • Controleren van de duurzaamheidsstrategie.
  • Uitvoeren van gap-analyses in overeenstemming met de GRI-richtlijnen.
  • Garanderen dat het duurzaamheidsverslag voldoet aan de AA1000AS-norm.
  • Garanderen van de website.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy