GSES - Circular Economy

Het Global Sustainable Enterprise System GSES® is een internationale norm voor duurzame ondernemingen. Circulair, duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft verstrekkende gevolgen. Het systeem ondersteunt bedrijven en autoriteiten bij het nemen van stappen richting duurzaamheid. Met het GSES® kunt u meten waar uw organisatie staat als het gaat om MVO, SRI, CO2-reductie en de circulaire economie. Het systeem is gebaseerd op de algemene ISO-structuur. Ook de Sustainable Development Goals van de VN zijn geïntegreerd.
Alle bouwstenen van het GSES® zijn te verkrijgen als deelcertificaat. De verschillende bouwstenen van het GSES® zijn gebaseerd op de ISO-normen en British Standard, en kennen drie niveaus:

Keten
Bedrijf
Product

Organisaties kunnen door alle stappen van het systeem af te leggen bepalen hoe ze ervoor staan, wat er al is bereikt en wat er nog moet gebeuren om op een duurzame manier te werken.

House of sustainability
This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy