GSTC - Global Sustainable Tourism Council

Reizen en toerisme zijn goed voor circa 10 procent van de mondiale economische activiteit. Het is de verwachting dat het internationale toerisme tegen 2030 zal toenemen tot circa 1,8 miljard reizigers. De impact van reizen en toerisme op het milieu en de maatschappij kan zowel positief als negatief zijn, met nieuwe kansen en nieuwe verplichtingen.

De Global Sustainable Tourism Council (GSTC) heeft criteria vastgelegd om te komen tot een gemeenschappelijke basis voor duurzaam toerisme. Het gaat hier om minimumeisen waar elk toeristisch bedrijf zich aan zou moeten houden. De criteria zijn ingedeeld in vier thema's:

  1. Duurzaam beheer
  2. Maatschappelijk en economisch
  3. Cultureel
  4. Milieu

Klik hier om de GSTC-criteria voor hotels te downloaden.

Klik hier om de GSTC-criteria voor touroperators te downloaden.

Alle criteria van deze normen zijn verplicht. Certificering is alleen mogelijk als u aan al deze voorwaarden voldoet. Als u wilt weten in welke mate u nu al aan de normen voldoet, dan kan Control Union Certifications een voorlopige evaluatie van uw toeristische organisatie houden. U zou de norm ook kunnen gebruiken als een soort checklist en zo nagaan of aan alle criteria is voldaan. Als u meer ondersteuning op maat wilt, kunnen wij u in contact brengen met samenwerkende adviesbureaus.

Control Union Certifications BV is voor dit schema geaccrediteerd door ASI onder registratienr. ASI-ACC-017.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy