GTP - Europese gedragscode voor goede handelspraktijken

De Good Trading Practices (GTP-gedragscode) hebben betrekking op hygiënische werkwijzen voor de handel in granen, oliezaden, eiwithoudende gewassen en andere plantaardige producten en nevenproducten binnen of bestemd voor de Europese Unie.

De gedragscode werd opgesteld door COCERAL, de officiële, erkende vertegenwoordiger voor de handel binnen de Europese Unie.

Hieraan wordt deelgenomen door ophalers, importeurs, exporteurs, distributeurs en opslagbedrijven die actief zijn op het gebied van granen, diervoeders, oliezaden, olijfolie, oliën en vetten en landbouwproducten.

De GTP-gedragscode is van toepassing op het inzamelen, bewaren, verhandelen en vervoeren van producten in de levensmiddelen- en diervoedersector.

De toepassing ervan leidt tot meer uniformiteit met nationale en industriële normen en stimuleert daarmee de handel in Europa.

Verder lezen

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy