HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points

Voedselveiligheid is een wereldwijde uitdaging, niet alleen omdat het om de volksgezondheid gaat, maar ook vanwege de grote impact op de internationale markt. Daarom zijn er Food Safety Management Systems ontwikkeld om de veiligheid en geschiktheid van levensmiddelen te kunnen beheren en garanderen. Ook in de Europese en wereldwijde wet- en regelgeving is er veel aandacht voor voedselveiligheid.

Veilige levensmiddelen. De HACCP-systematiek in Nederland omvat voedselveiligheidsnormen met specificaties en eisen voor correcte voedselveiligheidsprocedures. De specificaties en eisen zijn opgesteld door en vallen onder de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De NVWA heeft duidelijke documentatie gecreëerd en regels opgesteld voor alle activiteiten van bedrijven die zich met levensmiddelen bezighouden.

De voordelen voor u
De NVWA bewaakt de voedselveiligheid. Ze doen dit door na te gaan welke risico's en gevaren negatieve gevolgen kunnen hebben voor de voedselveiligheid, tijdens diverse fasen: voorbereiding, verwerking, productie, verpakking, opslag, transport, distributie, handling, verkoop en levering in elk onderdeel van de voedselketen.
De Nederlandse regels gelden voor voedingsbedrijven en voedingsorganisaties, van productiebedrijf tot winkel, al dan niet gericht op het maken van winst, openbaar of privé. De regels zijn echter niet bedoeld voor dienstverleners die samenwerken met voedingsbedrijven, zoals leveranciers van verpakkingsmaterialen, leveranciers of producenten van voedselbereidingsapparatuur en/of industriële reinigingsbedrijven.

Hoe de norm eruitziet
De Nederlandse HACCP-regels zijn gebaseerd op de Codex Alimentarius en ISO-beheersystemen, en kunnen worden gebruikt als compliance-tool. Dit maakt het mogelijk om te controleren op blijvende naleving van de HACCP-principes, algemene hygiëneprincipes, werkwijzen en betrokkenheid van het management.
Bovendien kunnen de Nederlandse HACCP-regels worden gebruikt als richtlijn en tool om levensmiddelenbedrijven de juiste beoordelingen, procedures en werkwijzen te laten toepassen om te zorgen voor voedselveiligheid en te voldoen aan alle wetgeving hieromtrent.
Control Union Certification is geaccrediteerd voor certificering van deze normen in een grote groep categorieën wereldwijd. 

Correcte toepassing van de Nederlandse HACCP-beginselen kan resulteren in:
  • Verbetering van het management en de communicatie binnen de organisatie
  • Afname van de kosten omdat er minder producten teruggeroepen of uit de handel genomen hoeven te worden
  • Verbetering van reputatie en trouw aan het merk
  • Nieuw vertrouwen dankzij meer erkenning en geloofwaardigheid
Hoe u zich kunt laten certificeren
De Nederlandse HACCP-certificering gaat uit van een cyclus van drie jaar. Deze cyclus bestaat uit een audit van twee fasen gevolgd door een controlebezoek om de zes maanden. In sommige gevallen is een jaarlijkse audit verplicht. De laatste stap is een nieuwe certificeringsaudit, drie jaar na de eerste audit.

Dit programma is geaccrediteerd; RvA-C499.