IPM Rattenbeheersing

Vanaf 1 januari 2017 is het verplicht om als bedrijf gecertificeerd te zijn volgens de IPM Rat module, indien u als bedrijf buiten de gebouwen rodenticiden wilt gebruiken. KPMB* beheert ook deze module. De certificering heeft betrekking op ‘het beheersen van rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen.’

De bestrijding van ratten buiten gebouwen met rodenticiden op basis van anticoagulantia of cholecalciferol, is nu voorbehouden aan professionele plaagdierbestrijders volgens een strikt geïntegreerd plaagdierbeheerssysteem. Bij de volgende herregistratie van de middelen (2023) wordt dit uitgebreid naar een integraal IPM-systeem voor de bestrijding van ratten én muizen, zowel buiten als binnen. Daarmee komt er meer nadruk te liggen op preventie. Ook nieuwe nog voor dat gebruik toe te laten stoffen, moeten dan binnen dit systeem toegepast kunnen worden door gecertificeerde plaagdierbeheersers en daartoe gecertificeerde agrariërs. Dit betekent ook dat bij de volgende herregistratie het particuliere gebruik van anticoagulantia zal vervallen.

Om tot een goede uitvoering te komen is KPMB gevraagd om op te treden als onafhankelijk schemabeheerder. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en met steun van de brancheorganisaties LTO, NVPB en PLA..N is hier hard aan gewerkt. Om de onafhankelijkheid te waarborgen, is er een apart Centraal College van Deskundigen (CCvD) ingericht, waarin belanghebbende partijen zitting hebben. Het CCvD heeft invulling gegeven aan het certi­ficatieschema wat van toepassing is op al het professionele gebruik van rodenticiden rondom gebouwen en voedselopslagplaatsen. Dit houdt in dat de voorschriften gelden voor alle bedrijven, instanties en personen die dergelijke werkzaamheden verrichten, zoals plaagdiermanagementbedrijven, agrarische ondernemers of gemeentelijke diensten.

De certificering is gebaseerd op het door het Ctgb en ILenT goedgekeurde handboek ‘beheersing rattenpopulaties rondom gebouwen en opslagplaatsen’ (HBR), dat is opgesteld door de branchevereniging NVPB. In februari 2016 zijn aanpassingen in het handboek goedgekeurd door het Ctgb en IL en T (handboek, versie 4.0) waardoor ook de positie van de agrariër duidelijker is beschreven.

Control Union Certifications B.V. is één van de certificerende Instanties die een overeenkomst heeft met de Stichting KPMB voor het auditen en daarvoor geaccrediteerd is door de Raad voor Accreditatie (RvA). De Control Union-auditoren hebben intussen vele plaagdierbedrijven en gemeentes geauditeerd in geheel Nederland. Deze bedrijven staan in het register van de KPMB. 

Wij als certificeringspartner willen graag een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van uw organisatie. Wij vinden het belangrijk dat u meerwaarde ervaart van uw certificering, door het beheersen van risico’s en het benutten van kansen.  Voor vragen of u wilt een vrijblijvende offerte voor de IPM Rattenbeheersing 4.0 kunt u contact op nemen met Monique van der Pijl, tel. 038-4260100, mvdpijl@controlunion.com.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy