ISCC - gecertificeerde biomassa en bio-energie

De ISCC EU is de eerste en meest bekende vrijwillige regeling op basis van de Europese richtlijn hernieuwbare energie en heeft betrekking op de ecologische en maatschappelijke aspecten van biomassaproductie. De regeling is compatibel met andere regelingen die op dezelfde richtlijn zijn gebaseerd. In de toeleveringsketen zorgt traceerbaarheid voor de goede werking van het systeem.

De ISCC is opgesteld als wereldwijd toepasbare certificeringsregeling en beoordeelt op duurzame productie, beheer, traceerbaarheid (documentatie) en broeikasgasreductie.

De ISCC-certificering onderscheidt de volgende partijen in de toeleveringsketen:

  • Primaire producenten, certificering niet verplicht (boerderij, plantage, punten van oorsprong van afval en reststoffen).
  • Eerste punt van samenkomst/inzameling.
  • Conversie-eenheden (productie van tussenproduct of uiteindelijke brandstof).
  • Handelaars van grondstoffen/tussenproducten of uiteindelijke brandstof.
This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy