ISO 14001: 2015 EMS - milieubeheersysteem

Bescherming van het milieu en duurzame ontwikkeling zijn belangrijke factoren geworden voor diverse stakeholders, van klanten en leveranciers tot en met het publiek. U wilt misschien, net zoals zoveel organisaties, laten zien dat het milieu belangrijk voor u is. Met een milieubeheersysteem kunt u op verschillende manieren invulling geven aan deze uitdaging.

ISO 14001 helpt u bij het identificeren van mogelijke milieuproblemen zodat u deze kunt aanpakken. Een milieubeheersysteem of Environmental Management System (EMS) is een langetermijninvestering in de toekomst van uw organisatie, omdat zo'n systeem het eenvoudiger maakt om uw milieudoelstellingen te verwezenlijken. Bovendien kan een EMS helpen bij het aantrekken en vasthouden van klanten, wat voor veel organisaties al tot positieve veranderingen heeft gezorgd.

Control Union is geaccrediteerd voor ISO 14001:2015 en is in staat om certificeringsaudits te houden over de hele wereld. Dit is met name handig voor bedrijven met meerdere vestigingen in verschillende landen. Ons wereldwijde netwerk kan op verschillende locaties tegelijk audits uitvoeren, wat het hele certificeringsproces transparant en efficiënt laat verlopen.

 

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy