ISO 22716 – Good Manufacturing Practices (GMP) bij cosmetica

ISO 22716 is een internationale norm voor Good Manufacturing Practices (GMP) in de productie van cosmetica en beschrijft de basisprincipes voor toepassing van GMP in faciliteiten die afgewerkte cosmetica produceren. Deze richtlijn biedt georganiseerd, praktisch advies voor het beheer van menselijke, technische en administratieve factoren die gevolgen hebben voor de productkwaliteit.

ISO 22716 biedt een brede aanpak om het kwaliteitssysteem van organisaties door middel van praktische methoden in goede banen te leiden.

De norm heeft betrekking op productie-, opslag-, verpakkings-, test- en transportprocessen. Onderzoek en ontwikkeling (R&D) en de distributie van afgewerkte cosmetica vallen er niet onder. Ook al focust de norm op productkwaliteit, de veiligheid van productiemedewerkers of bescherming van het milieu valt niet onder deze norm. De richtlijn is goedgekeurd en geaccepteerd door tal van internationale regelgevende instanties, zoals de Food & Drug Administration (FDA), de International Cooperation on Cosmetics Regulation (ICCR) en het Europees Comité voor Normalisatie (CEN).

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy