ISO 50001 - energiebeheer

ISO 50001 is een internationale norm die organisaties helpt bij het verbeteren van de efficiëntie van hun energiebeheer en het optimaliseren van de energieprestaties van al hun processen. ISO 50001 is compatibel met andere ISO-programma's, wat betekent dat het voor ISO-gecertificeerde organisaties gemakkelijker is om aan de eisen van ISO 50001 te voldoen.

Verlaging van het energieverbruik kan de kosten drukken en helpen bij het beschermen van het milieu. Energiebeheer wordt voor alle bedrijfstakken een van de meest fundamentele aandachtspunten.

ISO 50001 biedt bedrijven meetbare economische voordelen en zet aan tot toepassing van best practices op het gebied van energiebeheer. De norm maakt immers duidelijk hoe energie wordt verbruikt in de hele waardeketen van een organisatie.

Control Union Certifications is geaccrediteerd voor ISO 50001:2011 en is in staat om certificeringsaudits te houden over de hele wereld. Dit is met name handig voor bedrijven met meerdere vestigingen in verschillende landen. Ons wereldwijde netwerk maakt het mogelijk om op verschillende locaties audits uit te voeren met dezelfde tussentijden, wat het hele certificeringsproces transparant en efficiënt laat verlopen.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy