ISO 9001: 2015 - kwaliteitsbeheersysteem

ISO 9000 heeft voornamelijk betrekking op kwaliteitsbeheer, wat wil zeggen dat een organisatie bepaalde verplichtingen moet nakomen. De eisen hebben betrekking op onder meer verbetering van de kwaliteit en klanttevredenheid, de van toepassing zijnde regels en het verwezenlijken van continue verbeteringen in de uitvoering. ISO9001:2015 omvat geaccrediteerde certificeringsregelingen in overeenstemming met ISO 17021-1:2015.
ISO 9001 is een algemene norm voor beheersystemen. Met ‘algemeen’ wordt hier bedoeld dat de norm toepasbaar is voor elke organisatie, groot of klein, ongeacht product of dienst. De norm is bovendien relevant voor bedrijven, het openbaar bestuur en overheidsdiensten. Wat de precieze activiteit van de organisatie ook is, ISO 9001 bevat essentiële eisen voor elk kwaliteitsbeheersysteem in elke sector. De norm is ontstaan vanuit acht belangrijke principes voor kwaliteitsbeheer.

Control Union Certifications BV is voor dit schema geaccrediteerd door RVA onder registratienr. RvA-C499 Mgmt. Sys. De scope omvat ook de kritische kantoren in Israël en Polen.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy