JAS - Japans biologisch keurmerk

De Japanse instantie MAFF heeft Control Union Certifications geaccrediteerd voor het Japanse biologische programma (JAS). Ons wereldwijde netwerk van kantoren onder de paraplu van ons geaccrediteerde Nederlandse hoofdkantoor maakt efficiënte en kosteneffectieve certificering mogelijk voor onze klanten. Wij houden ons altijd aan dezelfde strenge professionele audit- en certificeringsprocedures.

Biologische landbouw is een manier om voedsel te produceren met respect voor de natuurlijke levenscyclus en met een zo klein mogelijke impact van de mens op het milieu. Deze vorm van landbouw gebruikt geen genetisch gemodificeerde organismen (GGO).

Biologisch boeren is onderdeel van een omvangrijke keten, waar ook de verwerkende industrie, de distributie en de retail deel van uitmaken. Om iets te mogen verkopen als biologisch product moet de hele keten worden geïnspecteerd en gecertificeerd. Als aan alle eisen is voldaan, kan het certificaat worden afgegeven en mag op dat product het desbetreffende keurmerk worden gebruikt. Control Union Certifications kan u bijstaan met jaarlijkse audit- en certificeringsdiensten.