Korea Organic Programs

In 2013 werden de EFAPA en FIPA geïntegreerd in één wet, de ‘wet inzake het stimuleren van milieuvriendelijke landbouw en beheer, assistentie van biologische levensmiddelen enzovoort' voor het behoud van de landbouw en ecologie door geen/minder gebruik te maken van synthetische pesticiden, kunstmest en dergelijke en door het gebruik van biologische producten te promoten.

Het belangrijkste principe van biologische landbouw is de productie van gezonde voeding op evenwichtige, vruchtbare grond. Tijdens de productie en verwerking moeten biologische en niet-biologische producten gescheiden van elkaar worden gehouden en moet contaminatie met verboden stoffen (voornamelijk van synthetische en niet-gecertificeerde aard) worden voorkomen. De productie en verwerking van biologische producten moet worden geïnspecteerd en geaccrediteerd door een onafhankelijke derde partij en volgens een inspectiesysteem zoals wettelijk vastgelegd.

Control Union Certifications is door de NAQS (National Agricultural Products Quality Management Service) geaccrediteerd voor wereldwijde certificeringsactiviteiten met betrekking tot landbouwproducten, verwerkte levensmiddelen en diervoeders (certificeringsinstantie nummer 62).

Voor verwerkte levensmiddelen is er een overeenkomst inzake gelijkwaardigheid tussen Korea en de VS sinds 1 juli 2014 en tussen Korea en de EU sinds 1 februari 2015. De overeenkomst houdt in dat de landen elkaars biologische systemen accepteren, waardoor het mogelijk wordt om biologische levensmiddelen te exporteren zonder aanvullende certificering. Voor de etikettering kunnen specifieke voorwaarden gelden.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy