MSC - Marine Stewardship Council

De Marine Stewardship Council (MSC) en de MSC Chain of Custody maken het voor bedrijven en organisaties mogelijk om wild gevangen vis onder de aandacht te brengen en te promoten als duurzaam en goed beheerd product. MSC-certificering wil zeggen dat visproducten in de hele toeleveringsketen traceerbaar zijn, van vissersboot tot op het bord.

De principes en criteria van de Marine Stewardship Council (MSC) voor duurzaame visvangst werden in 1999 opgesteld als instrument om duurzame vissersbedrijven te promoten. De MSC-norm is alleen van toepassing op wildvangstvisserij, ongeacht maat, type of locatie van de vis. De MSC-norm voor duurzame, zorgvuldig beheerde visserij steunt op drie belangrijke principes: de toestand van het visbestand, de impact van de visserij op het omringende ecosysteem en de effectiviteit en prestaties van het visserijbeheersysteem. Om ervoor te zorgen dat de producten van een visserijbedrijf correct worden verkocht van boot tot bord, wordt de regeling ook ondersteund door de MSC Chain of Custody-norm. Deze norm omvat regels voor de aanschaf, verwerking en verkoop van gecertificeerde producten.

De principes van de MSC Chain of Custody zijn:

  1. Aankoop bij een gecertificeerde leverancier
  2. Gecertificeerde producten zijn identificeerbaar
  3. Gecertificeerde producten worden gescheiden gehouden
  4. Traceerbaarheid en volumes worden vastgelegd
  5. De organisatie heeft een beheersysteem

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy