MSPO - Malaysia Sustainable Palm Oil

De MSPO-norm (Malaysian Sustainable Palm Oil) is verplicht vanaf eind 2019. De tijdlijn bestaat uit drie fasen. Voor plantages die al RSPO-certificering hebben is de datum 31 december 2018. Zonder die certificering is de datum 30 juni 2019 en kleine boeren hebben tot 31 december 2019 de tijd.

De MSPO-norm brengt het beheer van de palmolieproductie in lijn met bestaande nationale wet- en regelgeving. Er zijn diverse andere regelingen ingevoerd voor duurzame palmolie, zoals Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) en Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).
De voordelen voor u
MSPO-certificering betekent dat een organisatie zich op een duurzame en verantwoorde manier inzet om positieve maatschappelijke, ecologische en economische veranderingen teweeg te brengen en de negatieve impact, met name wat mens en milieu betreft, te beperken. De voordelen kunnen als volgt worden samengevat:
 • Verbetering van het beheer 
 • Meer aandacht voor duurzaam bosbeheer
 • Verbetering van de biodiversiteit
 • Verbetering van maatschappelijke aspecten 
 • Verbetering van de efficiëntie resulterend in economische voordelen
 • Betere naleving van regels met betrekking tot veiligheid en gezondheid
 • Betere naleving van wettelijke verplichtingen en andere overeenkomsten
 • Toegang tot bestaande en nieuwe markten
Hoe de norm eruitziet
De MSPO-normen (MS 2530:2013-serie) omvatten vier delen en zeven principes:
 • Deel 1: Algemene principes
 • Deel 2: Algemene principes voor kleine boeren
 • Deel 3: Algemene principes voor palmolieplantages en georganiseerde kleine boeren
 • Deel 4: Algemene principes voor palmoliefabrieken
 
Hoe u zich kunt laten certificeren
Neem contact met ons op door te klikken op de knop Contact op deze pagina. Op basis van de gegeven informatie bezorgt Control Union Certifications u een prijsopgave. Het certificeringsproces kan van start gaan zodra u onze prijsopgave accepteert. Vanaf dat moment kunt u ook een aanvraag indienen voor het gebruik van het handelsmerk, conform de communicatie- en claimregels.
 
Het certificeringsproces
 
This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy